Elementary takes Christmas to Branson, Missouri

[node:body]